ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Assessment of the use of copper alloy aquaculture nets: Potential impacts on the marine environment and on the farmed fish
Assessment of the use of copper alloy aquaculture nets: Potential impacts on the marine environment and on the farmed fish
Χρήση κλωβού ειδικού κράματος χαλκού σε πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας για την εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων
Χρήση κλωβού ειδικού κράματος χαλκού σε πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας για την εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων
Video 1
Icon Play
Video 2
Icon Play

Πλεονεκτήματα

 • Παρέχει αντιρρυπαντική προστασία, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε χρήση χημικών κατά της βιορύπανσης
 • Συμβάλλει στην ανανέωση των υδάτων και στην οξυγόνωση, παρέχοντας έτσι ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξη των ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξης (SGR)
 • Μειώνει τον συντελεστή μετατρεψιμότητας (FCR)
 • Μειώνει τα λειτουργικά κόστη (ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης: δεν απαιτείται καθαρισμός ή συχνή κατάδυση δυτών για συντήρηση και επισκευή – παράγοντες που είναι παράλληλα θετικοί για τα τα ψάρια, εξασφαλίζοντας χαμηλά επίπεδα στρες και θνησιμότητας.
 • Εμποδίζει την διαφυγή ψαριών
 • Αποτρέπει τις επιθέσεις από ψάρια επιδρομείς
 • Διαθέτει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στην διάβρωση
 • Διατηρεί το σχήμα, τον όγκο και την καλή κατάσταση του ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Υψηλή διάρκεια ζωής (πάνω από 10 χρόνια)
 • Είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό: στο τέλος της περιόδου χρήσης του, είναι 100% ανακυκλώσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή νέου πλέγματος

Οφέλη ιχθυοκαλλιεργητών

 • Ρυθμός ανάπτυξης (SGR): Τουλάχιστον κατά 15% υψηλότερος
 • Εργατοώρες/τόνο: Μείωση κατά 79%
 • Κατανάλωση ενέργειας: Μείωση κατά 15%
 • Θνησιμότητα: Μικρότερη του 4%
 • Συντελεστής μετατρεψιμότητας (FCR): Τουλάχιστον κατά 15% μικρότερος
 • Κατανάλωση τροφής: Μείωση κατά 10% το ελάχιστο
 • Αντιβιοτικά: Μείωση κατά 31% το ελάχιστο

Περιβαλλοντικά οφέλη

 • Προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον
 • Σέβεται τη βιοποικιλότητα
 • Μειώνει την κατανάλωση τροφής
 • Μειώνει την κατανάλωση υλικών και ενεργειακών πόρων
 • Μειώνει τα απόβλητα και τα υλικά που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής
 • Ανακυκλώνεται πλήρως
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ UR30® ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ:
Προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον
Σέβεται τη βιοποικιλότητα
Μειώνει την κατανάλωση τροφής
Μειώνει την κατανάλωση υλικών και ενεργειακών πόρων
Μειώνει τα απόβλητα και τα υλικά που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής
Ανακυκλώνεται πλήρως